Novinky

Kolaudace sítí

27. 08. 2015 - 11:11

Veškeré sítě v lokalitě jsou zkolaudované. Pro jednotlivé parcely jsme požádaly o vydání stavebmích povolení na výstavbu vrtaných studních, přímo na parcelách. Další informace rádi poskytneme na emailový, či tel. dotaz


Zahájení výstavby inženýrských sítí

30. 08. 2012 - 10:54

Podepsána smlouva se zkušenou společností pro výstavbu inženýrských sítí PKP stav s.r.o. a dne 3. září 2012 dojde ke startu vlastní realizace zasíťování pozemků v lokalitě Kamenice Ládví. Dne 28. srpna 2012 byla ukončena příprava staveniště s vlastním vytyčením komunikace a okolních sítí.


Stavební povolení

14. 02. 2011 - 03:02

Dne 10. února 2011 OŽP-vodoprávní úřad zaslal oznámení, že jsme doložili veškeré potřebné dokumenty nutné k pokračování řízení, tudíž, o pokračování přerušeného řízení pod č.j. 7468/2011-MUR/OVÚ/692.





Úvod

Projekt Valnovka, jehož investorem je společnost BENNEX, představuje komplexní nabídku stavebních pozemků v obci Kamenice-Ládví v okrese Praha-východ. Pozemky jsou určené k zástavbě rodinnými domy. Oblast je urbanisticky zpracovaná s důrazem na rozlehlé pozemky, čisté uspořádání a dostatek soukromí díky velkým zahradám.

Projekt Valnovka nabízí 14 parcel o výměrách 1.000 až 1.300 m² v cenách od 1.590,- Kč/m².

Výstavba inženýrských sítí bude probíhat ve 3.a 4.Q roku 2012, 1. až 4 Q roku 2013 s plánovanou kolaudací k 30.6.2013. Budou vybudovány tyto inženýrské sítě: -  vodovod - kanalizace - plynovod -elektro NN - veřejné osvětlení - zámková komunikace s chodníkem. Nespolehliví dodavatelé způsobili odklad kolaudace sítí o více než jeden rok. A to zcela beztrestně ...

bez názvu

Regulativa Územního plánu

Pro výstavbu rodinných domů jsou v územním a regulačním plánu stanovena tato regulativa: 
- rodinné domy s maximálně 2 nadzemními podlažími, druhé podlaží tvořené pouze podkrovím - max. výška hřebene střechy od rostlého terénu 8 m, výška římsy max. 5 m. - střechy mohou být sedlové, valbové nebo polovalbové, s vikýři a střešními okny, krytina betonová či keramická nebo ze šablon menšího rastru, barva červená až hnědá, odstup od sousední hranice min. 3,5 m, mezi stavbami min. 7 m - zastavěná plocha max. 30 % - požadováno 1 parkovací místo ve stavbě RD, nebo na vlastním pozemku.

Více o Územním plánu na http://www.wmap.cz/upkamenice/default.htm