Stavební povolení A3 Allegro

Dne 26. září 2017 vydal Stavební úřad v Kamenici souhlasné rozhodnutí s výstavbou rodinného domu o 3 BJ na parcele č. 504/60 v k.ú. Ládví pod č.j. 06037/17/SU. Úřad tímto oznámil, že jsme doložili veškeré potřebné dokumenty nutné k vydání rozhodnutí a jsou v souladu s veškerými zákony a normami platných v České republice.