Stavební povolení B8 U-City

Dne 26. února 2019 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci pro stavební parcelu 540/47 (B8).