Zde se nachází popis výstavby rodinných domů na jednotlivých parcelách.