Obec Kamenice a celá oblast se nachází 20 km jihovýchodně od Prahy v okrese Praha-východ na okraji hornopožárských lesů. Z přírodního hlediska se obec nachází v Benešovské pahorkatině s nejvyšším vrcholem Vlková (521 m n.m.). Území je značně členité s charakteristickými údolími podél vodních toků, na nichž se nachází řada rybníků (Štiřínský, Struhařovský, Mlýnský, Dvorský a další).

 

Dům Chico

 

Téměř polovinu území tvoří lesy, půdy převažují hlinitopísčité, méně úrodné; hydrologicky spadá území do povodí Sázavy, kam vody odvádí Kamenický potok. Jsou to právě přírodní podmínky doplněné blízkostí Prahy, které činí z Kamenicka a z obce samotné přitažlivou a zajímavou oblast využívanou pro rekreaci a sport a v poslední době stále více a více pro bydlení v pěkném a zdravém prostředí.

Obec má 3 800 obyvatel, kteří žijí v deseti lokalitách: Těptín, Skuheř,Kamenice, Nová Hospoda, Olešovice, Struhařov, Štiřín, Všedobrovice, Ládví a Ládvec. Rekreační charakter obce podtrhuje více než tisíc objektů individuální rekreace, které se na území obce nacházejí a tvoří několik velkých enkláv. Celkově se obec rozprostírá na ploše 17,34 km² a tvoří ji tři katastrální území pojmenovaná podle historických obcí Těptí, Ládví a Štiřín. Specifický výraz dodávají obci lipové a kaštanové aleje.

Dostupnost veřejnou dopravou:

z Prahy: linky 334, 335, 337, 339 (ze stanice metra Budějovická linka C)
ze Stránčic a Velkých Popovic: linka 461 (ve Strančicích navazuje na vlaky trati ČD 221 Praha – Benešov u Prahy)
z Říčan: vlakem a linkou 461 // linkou 428 do Jesenice, dále linkami 334, 335, 337, 339

Oficiální stránky obce Kamenice: http://obeckamenice.cz/